Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vás informuje o zpracování vašich osobních údajů v rámci Kariérního portálu skupiny Bauer Media Group provozovaného společností Heinrich Bauer Verlag KG (HBV nebo my).  Obecným účelem tohoto portálu je poskytnout vám informace o nabídkách pracovních míst v rámci skupiny Bauer Media Group a poskytnout vám zabezpečenou možnost ucházet se o pracovní místa. 
Kariérní portál BMG můžete využít k vyhledávání pracovních nabídek, vytvoření uživatelského účtu, aktivaci messengeru pro nové pracovní nabídky nebo zobrazení jiných informací o pracovních pozicích (popsané níže v bodě 3) a můžete se ucházet o pracovní místa a sdílet své údaje s dalšími společnostmi skupiny Bauer Media Group (popsané níže v bodě 4 a 5). 

1.JMÉNO A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.KONTAKTNÍ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU KARIÉRNÍHO PORTÁLU

Správcem odpovědným za zpracování uživatelských údajů v rámci Kariérního portálu a za správu souborů cookie je:

Heinrich Bauer Verlag KG
Burchardstraße 11
20077 Hamburk
Spolková republika Německo
global.hr@bauermedia.com

1.2.KONTAKTNÍ ÚDAJE V SOUVISLOSTI S UCHÁZENÍM SE O PRACOVNÍ MÍSTO

V případě, že jsou vaše údaje zpracovávány v rámci konkrétního procesu výběrového řízení, je správce (včetně jeho kontaktních údajů) uveden v inzerátu pracovního místa. 

1.3.KONTAKTNÍ ÚDAJE NÁBOROVÝCH SPOLEČNOSTÍ BMG

Pokud jste se rozhodli sdílet své údaje s náborovými pracovníky po celém světě nebo v zemi svého bydliště a chtěli byste vědět, pro které společnosti pracují, seznam příslušných společností naleznete zde [odkaz]. Náboroví pracovníci vás budou kontaktovat, pokud vám mohou nabídnout práci, která odpovídá vašemu profilu. V takovém případě vám zašlou inzerát s uvedením příslušné společnosti, která je odpovědná za zpracování osobních údajů v rámci tohoto procesu ucházení se o pracovní pozici.

1.4.KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCŮ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů na tomto kariérním portálu nebo procesu ucházení se o zaměstnání, obraťte se prosím na:
data.protection@bauermedia.com

2. ÁVŠTĚVA KARIÉRNÍHO PORTÁLU

2.1.AUTOMATICKY SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE PŘI NÁVŠTĚVĚ KARIÉRNÍHO PORTÁLU

Pokaždé, když navštívíte náš Kariérní portál, do souborů protokolu našeho webového serveru se automaticky zaznamenávají následující informace o prohlížeči:

 • IP adresa žádajícího webového zařízení
 • Datum a čas přístupu
 • Název a URL načteného souboru (v případě, že byl soubor zpřístupněn/stažen)
 • Webová stránka/aplikace, ze které byl vytvořen přístup (URL adresa referrera)
 • Prohlížeč, který používáte, a v případě potřeby operační systém vašeho počítače s přístupem na web

Shromažďování těchto údajů je nezbytné pro zajištění a optimalizaci provozu a funkčnosti našich webových stránek, pro zaručení odpovídající ochrany osobních údajů a pro sledování možných kybernetických útoků třetích stran.
Protokoly infrastruktury SAP se uchovávají po dobu 90 dnů v online formátu. Po 90 dnech jsou archivovány do záložního formátu. Po 180 dnech mohou být data protokolu vymazána. Všechna data pro bezpečnostní reporting jsou uchovávána po dobu sedmi měsíců (210 dní). 
Právním základem pro zpracování vašich údajů je článek 6 (1) f GDPR. Naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedených účelů shromažďování údajů.

2.2.POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Soubory cookie (malé textové soubory) představují část dat z webové stránky, která je uložena ve webovém prohlížeči, který může webová stránka později načíst. Soubory cookie se používají k tomu, aby informovaly server, že se uživatelé vrátili na určitou webovou stránku.
Obecně platí, že používáme pouze cookies, které jsou nezbytně nutné pro poskytování našeho Kariérního portálu (dále jen "nezbytné cookies").

Tyto nezbytné soubory cookie používáme bez vašeho souhlasu. Pokud jde o osobní údaje, zpracování se provádí v souladu se zákonem o ochraně údajů na základě našeho příslušného oprávněného zájmu na základě článku 6 (1) f GDPR.

Soubory cookie také používáme s vaším výslovným souhlasem, a pokud jsou zpracovávány i osobní údaje, pak v souladu se zákonem o ochraně údajů na základě článku 6 (1) GDPR.
Kliknutím na "Nastavení cookies" v dolní části každé stránky budete moci změnit nastavení nebo můžete svůj souhlas odvolat kliknutím na tlačítko "Odmítnout".
Přehled souborů cookie, které používáme, naleznete na našich webových stránkách s dalšími informacemi o ochraně osobních údajů: 
 

2.3.VYTVOŘENÍ, POUŽÍVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ ÚČTU

Před podáním žádosti, vás požádáme o vytvoření účtu na našem portálu. Za tímto účelem žádáme v našem registračním formuláři o osobní údaje, jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa a země pobytu. 

Registrací a přijetím Podmínek použití jste si vytvořili účet. Oznámení o ochraně osobních údajů je uvedeno za odkazem ve stejném poli jako Podmínky použití. Po registraci máte přístup do prostoru, kde můžete do svého profilu přidat další informace. Další povinné informace, které požadujeme, jsou preferované telefonní číslo a město. Povinné informace jsou označeny hvězdičkou.
Právním základem poskytnutí údajů Kariérnímu portálu BMG za účelem správy vašich informací pro výběrové řízení je článek 6 (1) b GDPR ve spojení s Podmínkami použití. V případě, že v systému ukládáte další nepovinné informace, je právním základem váš souhlas (čl. 6 odst. 1 a GDPR). Tyto informace můžete kdykoli upravit nebo odstranit. 

Svůj profil můžete smazat ručně tak, že se přihlásíte do svého profilu uchazeče a kliknete na "Možnosti" a "Nastavení". Jakmile jste v sekci "Nastavení", můžete kliknout na tlačítko "Smazat profil" a potvrdit vymazání kliknutím na "Smazat všechna data" ve vyskakovacím okně.
Po ručním smazání profilu uchazeče budou vaše žádosti automaticky uzavřeny a vaše osobní údaje budou okamžitě anonymizovány. 

Váš profil bude také smazán v případě, že odvoláte souhlas s "Podmínkami použití". To se provádí přístupem do vašeho profilu, rozbalením sekce "Možnosti vyhledávání a soukromí", kliknutím na odkaz Prohlášení o ochraně osobních údajů, kliknutím na tlačítko "Odvolat" ve vyskakovacím okně a potvrzením odvolání vašeho souhlasu kliknutím na "Vymazat všechna data" v dalším vyskakovacím okně.

V případě, že vaše žádost byla zamítnuta, váš profil pro vás již nebude přístupný. V takovém případě budou vaše údaje vymazány po 6 měsících. 

2.4.DOSTÁVEJTE OZNÁMENÍ O PRACOVNÍCH NABÍDKÁCH.

Máte možnost dostávat oznámení o pracovních místech na základě pracovní pozice, o kterou jste požádali, zaškrtnutím políčka "Dostávat oznámení o nových pracovních nabídkách" při registraci nebo změnou tohoto nastavení ve svém profilu. Díky tomu budete automaticky informováni o pracovních příležitostech prostřednictvím e-mailu. 
Kromě toho můžete dostávat e-mailová oznámení na základě klíčových slov, která jste zadali do vyhledávání na kariérní stránce, a to uložením konkrétního vyhledávání a výběrem frekvence těchto oznámení.

Chcete-li dostávat newslettery od našich náborových týmů, můžete zaškrtnout políčko "Dozvědět se více o kariérních příležitostech" při vytváření účtu nebo ve svém stávajícím profilu uchazeče v sekci "Možnosti vyhledávání a soukromí". 
Právním základem pro tato oznámení je váš souhlas podle článku 6 (1) GDPR.

3. MOŽNOST UCHÁZET SE O PRÁCI

Když se ucházíte o práci, budou použity soubory, které jste již nahráli na kartě "Moje dokumenty". Máte také možnost nahrát další soubory pomocí funkce nahrávání. 
Na kartě Informace (specifické pro danou práci) vás požádáme o další povinné informace, jako je vaše výpovědní lhůta, platová očekávání, jak jste se o nabídce dozvěděli, vaše způsobilost pracovat v konkrétní zemi a několik dalších nepovinných informací. 

Informace můžete uložit jako koncept a před odesláním přihlášky je kdykoli upravit a zkontrolovat. Návrh naleznete ve svém profilu v části "Uložená aplikace". Jakmile odešlete svou žádost, najdete ji ve svém profilu v části "Uplatněná pracovní místa". Přihlášku máte ve stejném oddíle možnost kdykoli stáhnout.  Během celého komplexního náborového procesu bude veškerá písemná komunikace řízena a sledována prostřednictvím nástroje a o aktualizacích budete informováni e-mailem. 
V rámci procesu žádosti o zaměstnání budou vaše údaje zpracovány společností, pro kterou se ucházíte. 

V případě žádostí o pracovněprávní vztahy, které se řídí GDPR, je právním základem pro zpracování provedení předsmluvních opatření na vaši žádost podle čl. 6 (1) b GDPR nebo zpracování údajů v rámci pracovního poměru podle čl. 88 GDPR ve spojení s platnými právními předpisy členských států.

Právním základem v případě žádosti o zaměstnání podle německého práva je článek 88 GDPR ve spojení s § 26 (1) 1 BDSG.  Právním základem v případě žádosti o zaměstnání podle polského práva je článek 88 GDPR ve spojení s čl. 22 odst. 1 polského zákoníku práce. Právním základem v případě žádosti o zaměstnání podle českého práva je článek 88 GDPR ve spojení s § 30 (2) českého zákoníku práce. V případě, že je poskytnuta fotografie nebo jiné dobrovolné údaje, máme za to, že poskytnutím dobrovolných údajů souhlasíte se zpracováním těchto údajů v souladu s čl. 6 (1) a GDPR. Berete na vědomí, že výše uvedený nedostatek souhlasu nebo jeho pozdější odvolání nebude důvodem pro nepříznivé zacházení s uchazečem o zaměstnání a nesmí pro vás mít žádné negativní důsledky, zejména nemusí být důvodem pro odmítnutí zaměstnání."

Pokud bude vaše žádost úspěšná a díky ní vstoupíte do pracovního poměru, budou údaje vaší žádosti přidány do vašeho osobního souboru a uloženy za účelem plnění pracovního poměru na výše uvedeném právním základě.

V případě neúspěšné žádosti vymažeme související údaje 180 dní po dokončení procesu žádosti (pokud nesouhlasíte se zařazením do seznamu uchazečů). 

4. SDÍLENÍ ÚDAJŮ S OSTATNÍMI SPRÁVCI V RÁMCI SKUPINY BAUER MEDIA GROUP

V části "Zviditelnit můj profil" můžete udělit souhlas se sdílením vašeho profilu nad rámec toho, co je nezbytné pro vaši žádost o zaměstnání.

V případě, že souhlasíte s tím, že váš profil bude zpřístupněn všem náborářům BMG po celém světě, aby vás mohli kontaktovat ohledně pracovních pozic, které odpovídají vašemu profilu, budou vaše osobní údaje k dispozici pro obsazení volných pracovních míst všech subjektů společnosti Bauer po celém světě. Každý náborový pracovník, který je zapojen do procesu náboru na volná pracovní místa po celém světě, bude mít přístup k vašim osobním údajům a může vás kontaktovat ohledně relevantních pracovních příležitostí.

V případě, že souhlasíte s tím, že váš profil bude zpřístupněn všem náborářům BMG v zemi vašeho bydliště, aby vás mohli kontaktovat ohledně pracovních pozic, které odpovídají vašemu profilu, budou vaše osobní údaje k dispozici pro obsazení otevřených pozic v zemi vašeho bydliště. Každý náborový pracovník, který je zapojen do procesu náboru na volná pracovní místa v této zemi, bude mít přístup k vašim osobním údajům a může vás kontaktovat ohledně relevantních pracovních příležitostí.

Právním základem pro sdílení vašeho profilu s ostatními náborovými pracovníky ve skupině po celém světě nebo ve vašem regionu je váš souhlas podle článku 6 (1) a GDPR. Tento souhlas udělíte výběrem odpovídajícího tlačítka pod položkou "Zviditelnit můj profil pro" nebo "Profil uchazeče"/"Možnosti vyhledávání a soukromí".

5. PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje jsou sdíleny se společnostmi, u kterých se ucházíte o zaměstnání, a vy svůj profil zviditelníte (viz oddíly 4 a 5).

Kromě společností, které nastavují osobní soubory cookie (bod 2.2), a následujících zpracovatelů mají přístup k vašim příslušným údajům: SAP Deutschland SE & Co. KG Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Baden, Spolková republika Německo.
Bauer Global Technology GmbH, Burchardstrasse 11, 20077 Hamburk, Spolková republika Německo.

6. PŘEDÁVÁNÍ PEPRSONÁLNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Skupina Bauer Media sídlí pouze v zemích s odpovídající úrovní ochrany údajů. Jedná se o země, kde platí GDPR, nebo EU vydala rozhodnutí o přiměřenosti, jako je Spojené království. 
Data jsou zpracována v nástroji SuccessFactors společností SAP. Ujistili jsme se, že ani SAP, ani žádný dílčí zpracovatel SAP nemá přístup k datům ze země bez odpovídající úrovně ochrany údajů.

7. ZABEZPEČENÍ DAT

Přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, které nám poskytnete, před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Zaměstnanci HBV a všechny osoby podílející se na zpracování údajů jsou povinni dodržovat zákony o ochraně osobních údajů a zacházet s osobními údaji důvěrně. Naši zaměstnanci jsou odpovídajícím způsobem proškoleni. 

8. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo:

 • zjistit, které informace o vás uchováváme v souladu s čl. 15 GDPR, známým také jako "žádost subjektu údajů o přístup". Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým vaše údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud jsme je neshromáždili, jakož i existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech;
 • podle čl. 16 GDPR požadovat bez zbytečného odkladu opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které jsme uložili;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat výmaz vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jejich vymazání a my již údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR;
 • podle čl. 20 GDPR obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci;
 • v souladu s čl. 7 (3) GDPR kdykoli odvolat svůj souhlas, jakmile nám byl udělen. To má za následek, že v budoucnu již nemůžeme pokračovat ve zpracování údajů, které bylo založeno na tomto souhlasu; a
 • podat stížnost dozorovému úřadu v souladu s čl. 77 GDPR. Za tímto účelem se zpravidla můžete obrátit na dozorový orgán ve svém obvyklém místě bydliště nebo na pracovišti nebo na sídlo naší společnosti.

9.ZMĚNA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nové právní požadavky, obchodní rozhodnutí nebo technický vývoj mohou vyžadovat změny našich zásad ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů budou poté odpovídajícím způsobem upraveny. Odkaz v "Podmínkách použití"   Kariérního portálu a odkaz "Oznámení o ochraně osobních údajů" v dolní části webových stránek vždy vedou na aktuální prohlášení o ochraně údajů.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v lednu 2023.