Integritetspolicy

Denna integritetspolicy informerar dig om behandlingen av dina personuppgifter i samband med din användning av Bauer Media Koncernens (även benämnt ”BMG”) Karriärportal som drivs av Heinrich Bauer Verlag KG (”HBV” eller ”vi”). Det allmänna syftet med denna portal är att ge dig information om jobberbjudanden inom Bauer Media Koncernen och ge dig ett säkert alternativ till att söka jobb.

Du kan använda BMGs Karriärportal för att söka efter jobbannonser, skapa ett användarkonto, aktivera en meddelandefunktion för nya jobbannonser eller för annan jobbinformation (som beskrivs i avsnitt 3) och du kan söka till jobb och dela din information med andra koncernföretag inom Bauer Media Koncernen (som beskrivs i avsnitt 4 och 5).

1. NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER TILL DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE 

1.1. KONTAKTUPPGIFTER HÄNFÖRLIGA TILL DRIFTEN AV KARRIÄRPORTALEN

Personuppgiftsansvarig och ansvarig för hantering av användaruppgifter i Karriärportalen, och administrationen därav, och för cookie hanteringen är

Heinrich Bauer Verlag KG
Burchardstraße 11
20077 Hamburg, Germany

global.hr@bauermedia.com 

1.2.  KONTAKTUPPGIFTER HÄNFÖRLIGA TILL DIN ANSÖKNINGSPROCESS

Om dina personuppgifter behandlas inom ramen för en specifik ansökningsprocess, framgår den personuppgiftsansvarige och dess kontaktuppgifter av jobbannonsen.

1.3. KONTAKTUPPGIFTER TILL BMGS REKRYTERINGSFÖRETAG

Om du har bestämt dig för att dela dina personuppgifter med rekryterare över hela världen eller i ditt bosättningsland och vill veta vilka företag dessa rekryterare arbetar för, kan du se en lista över de relevanta företagen här [länk].

Rekryterarna kommer att kontakta dig om de vill erbjuda dig ett jobb som matchar din profil. I sådant fall kommer de att skicka dig en jobbannons som nämner det företag som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för ansökningsprocessen i fråga.

1.4. KONTAKTUPPGIFTER TILL DATASKYDDSOMBUD

Om du har några frågor angående dataskyddet för de personuppgifter som behandlas i denna karriärportal eller inom ramen för din ansökningsprocess, vänligen kontakta:

                                                data.protection@bauermedia.com 

2.  BESÖKA KARRIÄRPORTALEN

2.1. AUTOMATISKT INSAMLADE LOGGUPPGIFTER

Varje gång du besöker vår Karriärportal kommer följande webbläsarinformation registreras automatiskt i loggfilerna på vår webbserver:

 • IP-adressen till enheten som begär åtkomst.
 • Datum och tid för åtkomsten.
 • Den hämtade filens namn och webbadress (för det fall en fil har öppnats eller laddats ner).
 • Den webbsida/det program från vilken åtkomsten upprättades (referrer URL).
 • Den webbläsare du använder och, om nödvändigt, din dators operativsystem.

Insamlingen av denna data är nödvändig för att säkerställa och optimera driften och funktionaliteten av vår webbplats, för att garantera ett adekvat skydd för dina personuppgifter och för att kunna spåra möjliga cyberattacker från tredje part.

SAP infrastrukturloggar lagras i 90 dagar i ett online-format. Efter 90 dagar arkiveras loggarna i ett backup-format. Efter 180 dagar kan loggdata raderas. All data som krävs för säkerhetsrapportering sparas i sju månader (210 dagar).

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 (1) f i GDPR. Våra legitima intressen uppstår ur de syften för insamling av data som anges ovan.

2.2. ANVÄNDNING AV COOKIES

En cookie är en liten textfil från en webbplats som lagras i en webbläsare och som webbplatsen kan hämta vid en senare tidpunkt. Cookies används för att tala om för servern att användare har återvänt till en särskild webbplats.

I allmänhet placerar vi endast cookies som är absolut nödvändiga för att tillhandahålla vår Karriärportal (härefter ”nödvändiga cookies”), med stöd av 25§ (2) TTDSG (Telecommunications and Telemedia Data Protection Act).

Vi placerar sådana nödvändiga cookies utan ditt samtycke. I den utsträckning personuppgifter behandlas utförs behandlingen i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning med stöd av våra respektive legitima intressen enligt vad som framgår av CMP med stöd av artikel 6 (1) f GDPR.

Vi placerar också cookies med ditt uttryckliga samtycke med stöd av § 25 (1) TTDSG och, i den utsträckning personuppgifter behandlas, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning med stöd av artikel 6 (1) a GDPR.

Genom att klicka på “Cookie Consent Manager” i slutet av varje sida kan du ändra dina inställningar, eller så kan du återkalla ditt samtycke genom att klicka på “avböj” knappen.

Här hittar du en översikt över de cookies som vi använder på vår webbplats med ytterligare information om dataskydd:

2.3.    SKAPA, ANVÄNDA OCH RADERA ETT KONTO

Innan du ansöker ber vi dig att skapa ett konto i vår portal. För detta ändamål ber vi i vårt registreringsformulär om personuppgifter så som förnamn, efternamn, e-postadress och bosättningsland.

Genom att registrera dig och acceptera Användarvillkoren har du skapat ett konto. Integritetspolicyn finns under länken i samma box som Användarvillkoren. När du har registrerat dig har du tillgång till ett utrymme där du kan lägga till ytterligare information till din profil. Ytterligare obligatorisk information som vi ber om är önskat telefonnummer och ort. Obligatorisk information är markerat med en asterisk.

Den rättsliga grunden för att tillhandahålla BMGs Karriärportal i syfte att hantera dina personuppgifter för ansökningsprocesser är artikel 6 (1) b i GDPR med hänvisning till Användarvillkoren. Om du lagrar ytterligare icke-obligatoriska personuppgifter i systemet är den rättsliga grunden ditt samtycke (artikel 6 (1) a i GDPR). Du kan redigera och ta bort dessa personuppgifter när som helst.

Du har möjligheten att radera din profil manuellt genom att logga in på din kandidatprofil och klicka på ”Alternativ” och ”Inställningar”. När du är i avsnittet ”Inställningar” kan du klicka på knappen ”Ta bort profil” och bekräfta raderingen genom att klicka på ”Ta bort all data” i popup-fönstret.
När du väljer att manuellt radera din kandidatprofil kommer dina ansökningar automatiskt att stängas och dina personuppgifter kommer omedelbart att anonymiseras. 

Din profil kommer också att raderas om du återkallar ditt godkännande av ”Användarvillkoren”. Detta görs genom att du går in på din profil, expanderar sektionen ”Sökalternativ och Integritet”, klickar på länken Redogörelse för Dataskydd, klickar på ”Återkalla”-knappen i popup-fönstret och bekräftar återkallelsen av ditt samtycke genom att klicka på ”Radera all Data” i det nya popup-fönstret.

Om din ansökan avslås kommer du inte längre att ha tillgång till din profil. I detta fall kommer dina personuppgifter att raderas efter 6 månader.

2.4. FÅ MEDDELANDEN OM JOBBANNONSER

Du har möjlighet att få meddelanden om tillgängliga jobb baserat på den jobbtitel som du har sökt genom att markera ”Ta emot meddelanden om nya jobbannonser” när du registrerar dig eller genom att ändra denna inställning i din profil. På så sätt får du automatisk information om lediga tjänster via e-post.
Därutöver kan du få e-postmeddelanden baserat på de nyckelord som du har angett i sökningen på karriärwebbplatsen genom att spara en viss sökning och välja hur ofta du vill få sådana meddelanden.

För att få nyhetsbrev från våra rekryteringsteam kan du markera kryssrutan ”Hör mer om karriärmöjligheter” när du skapar ett konto eller i din befintliga kandidatprofil i avsnittet ”Sökalternativ och Integritet”.

Den rättsliga grunden för utskick av dessa meddelanden är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) a GDPR. 

3. ANSÖKA OM JOBB

När du ansöker om ett jobb kommer de filer som du redan har laddat upp under fliken ”Mina dokument” användas. Du har också möjlighet att ladda upp ytterligare filer genom att använda uppladdningsfunktionen.

Under fliken Jobbspecifik Information efterfrågar vi ytterligare obligatorisk information såsom din uppsägningstid, dina löneförväntningar, hur du hörde talas om erbjudandet, din rätt att arbeta i det aktuella landet och flera andra uppgifter som inte är obligatoriska.

Du kan spara informationen som ett utkast och redigera och granska den när som helst innan du skickar in din ansökan. Utkastet hittar du i din profil under ”Sparade ansökningar”. När du har skickat in din ansökan hittar du den i din profil under ”Jobb som sökts”. Du kan när som helst återkalla din ansökan i samma avsnitt.  Under hela rekryteringsprocessen kommer all skriftlig kommunikation att hanteras och spåras via Verktyget och du kommer att underrättas om uppdateringar via e-post.

Under ansökningsprocessen kommer dina personuppgifter att behandlas av det företag som du ansöker till.

När det gäller ansökningar om anställningsförhållanden som regleras av GDPR är den rättsliga grunden för behandlingen att vidta åtgärder innan ett avtal ingås på din begäran i enlighet med artikel 6 (1) b GDPR eller behandling av personuppgifter inom ramen för ett anställningsförhållande enligt artikel 88 GDPR och enligt tillämplig nationell lag i medlemsstaterna.

Den rättsliga grunden för en jobbansökan enligt tysk lag är artikel 88 i GDPR tillsammans med avsnitt 26 (1) 1 i BDSG. Den rättsliga grunden för en jobbansökan enligt polsk lag är artikel 88 i GDPR i kombination med artikel 22 sek.1 i den polska arbetsrättslagstiftningen. Om en bild eller andra frivilliga personuppgifter tillhandahålls anser vi att du genom att tillhandahålla frivilliga uppgifter samtycker till att dessa uppgifter behandlas uppgifter i enlighet med artikel. 6 (1) a GDPR. Du bekräftar att det utlämnande av det samtycke som beskrivs ovan, eller ett senare återkallande av det, inte får ligga till grund för ogynnsam behandling av en arbetssökande, och att det inte får medföra några negativa konsekvenser för dig, i synnerhet får det inte vara ett skäl som motiverar att du vägras anställning.

Om din ansökan godkänns och vi ingår ett anställningsförhållande med dig, kommer dina ansökningsuppgifter att läggas till i din personakt och lagras i syfte att fullgöra anställningsförhållandet enligt den rättsliga grund som nämns ovan.

I händelse av att ansökan avslås raderar vi de relaterade personuppgifterna 180 dagar efter att ansökningsprocessen har avslutats (om du inte samtycker till att ingå i sökandegruppen).

4. DELA PERSONUPPGIFTER MED ANDRA PERSONUPPGIFTSANSVARIGA INOM BAUER MEDIA KONCERNEN

I avsnittet ”Gör min profil synlig för” kan du ge ditt samtycke till att din profil delas i större utsträckning än vad som är nödvändigt för din jobbansökan.

Om du samtycker till att din profil synliggörs för alla BMG rekryterare runtom i världen så att de ska kunna kontakta dig angående jobb som matchar din profil, kommer dina personuppgifter vara tillgängliga för att tillsätta lediga tjänster i alla Bauer enheter över hela världen. Varje rekryterare som är involverad i en rekryteringsprocess för lediga tjänster över hela världen kommer att ha tillgång till dina personuppgifter och kan komma att kontakta dig om relevanta jobbmöjligheter.

Om du samtycker till att din profil synliggörs för alla BMG rekryterare i ditt bosättningsland så att de ska kunna kontakta dig angående jobb som matchar din profil, kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för att tillsätta lediga tjänster i det land där du är bosatt. Varje rekryterare som deltar i en rekryteringsprocess för lediga tjänster i ditt bosättningsland kommer att ha tillgång till dina personuppgifter och kan komma att kontakta dig om relevanta jobbmöjligheter.

Den rättsliga grunden för att dela din profil med andra rekryterare i koncernen över hela världen eller i ditt bosättningsland är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) a i GDPR. Du ger detta samtycke genom att genom att fylla i knappen under “Gör min profil synlig för” eller “Kandidatprofil”/”Sökalternativ och Integritet”.

5. MOTTAGARE ELLER KATEGORIER AV MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter delas med de företag som du söker till och som du gör din profil synlig för (se avsnitt 4 och 5).

Utöver de företag som placerar personliga cookies (avsnitt 2.2) kan följande personuppgiftsbiträden få tillgång till dina personuppgifter: SAP Deutschland SE & Co. KG Hasso-Plattner-Ring 7 69190 Walldorf, Baden 

Bauer Global Technology GmbH, Burchardstrasse 11, 20077 Hamburg

6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Bauer Media Koncernen är endast verksamma i länder med en adekvat dataskyddsnivå. Detta är länder där GDPR är tillämplig eller där EU har utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå, som Storbritannien.

Uppgifterna behandlas i verktyget SuccessFactors som tillhandahålls av SAP. Vi säkerställt att varken SAP eller dess underbiträden kan få tillgång till uppgifter från ett land som inte har en adekvat dataskyddsnivå.

7. SÄKERHET TILL SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du tillhandahåller mot förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. HBVs anställda och alla personer som är involverade i behandlingen av personuppgifter är skyldiga att följa tillämplig dataskyddslagstiftning och att behandla personuppgifter konfidentiellt. Våra anställda har utbildats i enlighet med detta.

8. DINA RÄTTIGHETER AVSEENDE PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att

 • se vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i enlighet med artikel 15 GDPR, även benämnd ”rätten till tillgång”. Du kan särskilt begära information om ändamålen med behandlingen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringstiden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen eller invändning, förekomsten av en rätt till klagomål, hur personuppgifter samlats in om de inte har samlats in av oss, samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, och, i förekommande fall, relevant information om detaljerna för sådan behandling;
 • i enlighet med artikel 16 GDPR, begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi lagrar utan onödigt dröjsmål;
 • i enlighet med artikel 17 GDPR, begära att de personuppgifter vi lagrar om dig ska raderas, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till ett allmänintresse eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • i enlighet med artikel 18 GDPR, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, om du bestrider personuppgifternas riktighet, om behandlingen är olaglig men du motsätter dig att uppgifterna raderas och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller om du har motsatt dig behandlingen i enlighet med artikel 21 GDPR;
 • i enlighet med artikel 20 GDPR, tillhandahållas de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig;
 • i enlighet med artikel 7 (3) GDPR, när som helst återkalla det samtycke du gett oss. Detta innebär att vi inte kan fortsätta den personuppgiftsbehandling som baserades på detta samtycke i framtiden; och
 • framföra ett klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77 GDPR. Som huvudregel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort- eller land, eller arbetsplats eller vårt företags huvudkontor för detta ändamål.

9.    ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Nya rättsliga krav, företagsbeslut eller teknisk utveckling kan kräva att vår integritetspolicy uppdateras. Integritetspolicyn kommer då att justeras i enlighet med sådan utveckling. Länken i ”Användarvillkoren” för karriärportalen och länken ”Integritetspolicy” längst ner på webbplatsen leder alltid till den aktuella integritetspolicyn.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast i [januari 2023].