Informacja o prywatności

PORTAL KARIERY BAUER MEDIA GROUP

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Niniejsza nota o ochronie prywatności informuje Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w ramach portalu kariery Grupy Bauer Media prowadzonego przez Heinrich Bauer Verlag KG (zwanej dalej: HBV lub my). Celem tego portalu jest dostarczenie Państwu informacji o ofertach pracy w Grupie Bauer Media  (dalej: BMG) oraz umożliwienie Państwu bezpiecznego ubiegania się o pracę.

Za pomocą Portalu kariery BMG można wyszukiwać ogłoszenia o pracę, zakładać konto użytkownika, aktywować komunikator dla nowych ogłoszeń o pracę lub innych informacji o pracy (opisane w punkcie 3) oraz można ubiegać się o pracę i udostępniać swoje dane innym spółkom grupy Bauer Media Group (opisane w punkcie 4 i 5).

1.1.       DANE KONTAKTOWE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PORTALU KARIERA

Administratorem i odpowiedzialnym za obsługę danych użytkowników w ramach Portalu Kariery w zakresie administracji i zarządzania plikami cookies jest:

Heinrich Bauer Verlag KG

Burchardstraße 11

20077 Hamburg, Niemcy

global.hr@bauermedia.com

1.2.       DANE KONTAKTOWE ZWIĄZANE Z PROCESEM UBIEGANIA SIĘ O PRACĘ

W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane w ramach konkretnego procesu aplikacyjnego, administrator danych i jego dane kontaktowe są wymienione w ogłoszeniu o pracę.

1.3.       DANE KONTAKTOWE FIRM REKRUTACYJNYCH BMG

Jeśli zdecydowałeś się udostępnić swoje dane rekruterom na całym świecie lub w kraju zamieszkania i chciałbyś wiedzieć, dla jakich firm pracują, możesz znaleźć listę odpowiednich firm tutaj https://jobs.bauermedia.com/content/About-Us_-PL/?locale=pl_PL. Rekruterzy skontaktują się z Tobą, jeśli będą chcieli zaoferować Ci pracę zgodną z Twoim profilem. W takim przypadku prześlą Ci ogłoszenie o pracę, w którym wymieniona będzie firma, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych w ramach określonego procesu rekrutacji.

1.4.       DANE KONTAKTOWE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w ramach portalu kariery lub procesu aplikacji, prosimy o kontakt:

data.protection@bauermedia.com

2.           ODWIEDZINY PORTALU KARIERY

2.1.       AUTOMATYCZNIE GROMADZONE DANE DZIENNIKA

Przy każdej wizycie na naszym Portalu Kariera, w plikach dziennika naszego serwera internetowego automatycznie zapisywane są następujące informacje o przeglądarce:

- Adres IP urządzenia obsługującego stronę internetową, na którą kierowane jest zapytanie,

- Data i godzina dostępu,

- Nazwa i adres URL pobranego pliku (w przypadku, gdy plik został udostępniony/pobrany),

- Strona internetowa/aplikacja, z której uzyskano dostęp (URL),

- Przeglądarka, której używasz i, jeśli to konieczne, system operacyjny Twojego komputera z dostępem do Internetu.

Gromadzenie tych danych jest niezbędne do zapewnienia i optymalizacji działania, funkcjonalności naszej strony internetowej, zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych oraz możliwości identyfikacji ewentualnych cyberataków osób trzecich.

Dzienniki infrastruktury SAP są przechowywane przez 90 dni w formie online. Po 90 dniach są one archiwizowane do formatu kopii zapasowej. Po 180 dniach dane z dzienników mogą zostać oczyszczone. Wszystkie dane na potrzeby raportów bezpieczeństwa są przechowywane przez siedem miesięcy (210 dni).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest artykuł 6 (1) f RODO. Nasze uzasadnione interesy wynikają z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej.

2.2.       STOSOWANIE PLIKÓW COOKIE

Cookie to fragment danych ze strony internetowej, który jest zapisywany i przechowywany w przeglądarce internetowej i który strona może odzyskać w późniejszym czasie. Pliki cookie są używane do informowania serwera, że użytkownicy powrócili na daną stronę internetową.

Ogólnie rzecz biorąc, zapisujemy, odczytujemy tylko te pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia funkcjonowania naszego portalu kariery (dalej "niezbędne pliki cookie"), na podstawie § 25 (2) TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach).

Takie niezbędne pliki cookie ustawiamy bez Państwa zgody. Jeśli chodzi o dane osobowe, przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem o ochronie danych na podstawie naszego odpowiedniego uzasadnionego interesu określonego w narzędziu do zarządzania preferencjami cookies na podstawie art. 6 (1) f RODO.

Ponadto ustawiamy pliki cookie za Państwa wyraźną zgodą na podstawie § 25 (1) TTDSG oraz, o ile przetwarzane są dane osobowe, zgodnie z prawem o ochronie danych na podstawie art. 6 (1) a RODO.

Klikając na "Pliki Cookie" na dole każdej strony będziesz mógł zmienić swoje ustawienia lub możesz wycofać swoją zgodę klikając przycisk "Odrzuć".

Prosimy o zapoznanie się z przeglądem plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi ochrony danych:

Usługodawca: SAP Deutschland SE &Co. KG

1.1. CREATE ; USE AND DELETE AN ACCOUNT

2.3.       TWORZENIE, KORZYSTANIE I USUWANIE KONTA

Przed złożeniem aplikacji prosimy o utworzenie konta w naszym portalu. W tym celu w naszym formularzu rejestracyjnym prosimy o podanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz kraj zamieszkania.

Rejestrując się i akceptując Warunki użytkowania utworzą Państwo konto. Informacja o ochronie prywatności znajduje się pod linkiem w tym samym polu, co Warunki użytkowania. Po rejestracji macie Państwo dostęp do miejsca, w którym możecie dodać dalsze informacje do swojego profilu. Dodatkowe obowiązkowe informacje, o które prosimy to preferowany numer telefonu i miasto. Informacje obowiązkowe są oznaczone gwiazdką.

Podstawą prawną udostępnienia Portalu Karier BMG w celu zarządzania Twoimi informacjami na potrzeby procesów aplikacyjnych jest art. 6 (1) b RODO w związku z warunkami. W przypadku, gdy przechowujesz w systemie dodatkowe nieobowiązkowe informacje, podstawą prawną jest Twoja zgoda (Art. 6 (1) a RODO). W każdej chwili możesz edytować i usunąć te informacje.

Masz możliwość ręcznego usunięcia swojego profilu, logując się do swojego profilu kandydata i klikając na "Opcje"/"Ustawienia". Po wejściu do sekcji "Ustawienia" możesz kliknąć przycisk "Usuń profil" i potwierdzić usunięcie, klikając "Usuń wszystkie dane" w wyskakującym oknie.

Po wybraniu opcji ręcznego usunięcia Twojego profilu kandydata, Twoje aplikacje zostaną automatycznie zamknięte, a Twoje dane osobowe zostaną natychmiast zanonimizowane.

Twój profil zostanie usunięty również w przypadku wycofania przez Ciebie akceptacji "Warunków użytkowania". W tym celu należy wejść na swój profil, rozwinąć sekcję "Opcje wyszukiwania i ochrona prywatności", kliknąć w link Oświadczenie o prywatności danych osobowych, kliknąć na przycisk "Wycofaj" w wyskakującym okienku i potwierdzić wycofanie zgody klikając na "Usuń wszystkie dane" w dodatkowym wyskakującym okienku.

W przypadku, gdy Twoja aplikacja zostanie odrzucona, Twój profil nie będzie już dla Ciebie dostępny. W tym przypadku Twoje dane zostaną usunięte po 6 miesiącach.
 

2.4.       OTRZYMYWANIE POWIADOMIEŃ O NOWYCH OFERTACH PRACY.

Masz możliwość otrzymywania powiadomień o ofertach pracy w oparciu o nazwę stanowiska, o które się ubiegasz, zaznaczając opcję "Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy" podczas rejestracji lub zmieniając to ustawienie w swoim profilu. Dzięki temu będziesz automatycznie informowany o ofertach pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ponadto możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe oparte na słowach kluczowych, które wprowadziłeś do wyszukiwania na stronie kariery, zapisując dane wyszukiwanie i wybierając częstotliwość takich powiadomień.

Aby otrzymywać biuletyny od naszych zespołów rekrutacyjnych, możesz zaznaczyć pole wyboru "Chcę otrzymywać informacje na temat możliwości rozwoju kariery" przy tworzeniu konta lub w swoim istniejącym profilu kandydata w sekcji "Opcje wyszukiwania i prywatność".

Podstawą prawną tych powiadomień jest Twoja zgoda zgodnie z artykułem 6 (1) a RODO.

3.           APLIKUJ NA STANOWISKO

Podczas ubiegania się o pracę zostaną wykorzystane pliki, które już wcześniej przesłałeś w zakładce "Moje dokumenty". Masz również możliwość przesłania dodatkowych plików za pomocą funkcji przesyłania.

W zakładce Informacje związane z posadą poprosimy Cię o dodatkowe, obowiązkowe informacje, takie jak okres wypowiedzenia, oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, sposób, w jaki dowiedziałeś się o ofercie, Twoje uprawnienia do pracy w danym kraju oraz kilka innych, nieobowiązkowych informacji.

Możesz zapisać informacje jako wersję roboczą i edytować je oraz przeglądać w dowolnym momencie, przed złożeniem wniosku. Wersję roboczą można znaleźć w swoim profilu w zakładce "Zapisane aplikacje". Po złożeniu aplikacji możesz ją znaleźć w swoim profilu w zakładce "Złożone aplikacje". W tej samej sekcji masz możliwość wycofania aplikacji w dowolnym momencie.  W trakcie całego procesu rekrutacji, cała komunikacja pisemna będzie zarządzana i śledzona za pomocą Narzędzia, a o aktualizacjach będziesz informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W ramach procesu aplikacji Twoje dane będą przetwarzane przez firmę, do której aplikujesz.

W przypadku wniosków o nawiązanie stosunku pracy regulowanego przez RODO podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie działań  przedkontraktowych  na Twoje żądanie zgodnie z art. 6 (1) b GDPR lub przetwarzanie danych w ramach stosunku pracy zgodnie z prawem Państwa firmy, do której aplikujesz  (art. 88 GDPR w połączeniu z obowiązującym prawem państw członkowskich).

Podstawą prawną w przypadku wniosku o pracę na podstawie prawa niemieckiego jest art. 88 GDPR w związku z § 26 (1) 1 BDSG. Podstawą prawną w przypadku ubiegania się o pracę zgodnie z prawem polskim jest art. 88 GDPR w związku z art. 221 polskiego Kodeksu Pracy. W przypadku podania zdjęcia lub innych dobrowolnych danych uznajemy, że podając dobrowolnie dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z art. 6 (1) a GDPR. Przyjmujesz do wiadomości, że brak zgody, o której mowa powyżej, lub jej późniejsze wycofanie nie będzie podstawą do niekorzystnego traktowania kandydata do pracy i nie może powodować dla Pana/Pani negatywnych konsekwencji, w szczególności nie może być przyczyną uzasadniającą odmowę zatrudnienia."

Jeżeli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie i nawiążemy z Tobą stosunek pracy, Twoje dane aplikacyjne zostaną dołączone do Twoich akt osobowych i będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora danych wskazanego powyżej.

W przypadku niepomyślnego rozpatrzenia aplikacji, usuniemy związane z nią dane po 180 dniach od zakończenia procesu aplikacji (chyba że wyrazisz zgodę na włączenie do puli kandydatów).

4.           UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ADMINISTRATOROM W RAMACH BAUER MEDIA GROUP

W sekcji "Pokazuj mój profil użytkownikom" możesz wyrazić zgodę na udostępnianie Twojego profilu w zakresie wykraczającym poza to, co jest niezbędne do złożenia wniosku o pracę.

W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na udostępnienie Twojego profilu wszystkim rekruterom BMG na całym świecie w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie ofert pracy odpowiadających Twojemu profilowi, Twoje dane osobowe będą dostępne w celu obsadzenia wakatów we wszystkich podmiotach Bauer na całym świecie. Każdy rekruter, który jest zaangażowany w proces rekrutacji na wolne stanowiska pracy na całym świecie, będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych i może się z Tobą skontaktować w sprawie odpowiednich ofert pracy.

W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na udostępnienie Twojego profilu wszystkim rekruterom BMG w Twoim kraju zamieszkania w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie ofert pracy odpowiadających Twojemu profilowi, Twoje dane osobowe będą dostępne w celu obsadzenia otwartych stanowisk w kraju Twojego zamieszkania. Każdy rekruter, który jest zaangażowany w proces rekrutacji na wolne stanowiska w tym kraju, będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych i może się z Tobą skontaktować w sprawie odpowiednich ofert pracy.

Podstawą prawną udostępnienia Twojego profilu innym rekruterom z grupy na całym świecie lub w Twoim regionie jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 (1) a RODO. Zgodę tę wyrażasz, wybierając odpowiedni przycisk radiowy pod "Udostępnij mój profil" lub "Profil kandydata"/"Opcje wyszukiwania i prywatność".

5.           ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane są udostępniane firmom, do których aplikujesz i którym udostępniasz swój profil (patrz punkt 4 i 5).

Oprócz firm, które ustawiają osobiste pliki cookie (punkt 2.2) oraz następujących podmiotów przetwarzających, dostęp do Państwa danych mogą mieć następujące podmioty: SAP Deutschland SE & Co. KG Hasso-Plattner-Ring 7 69190 Walldorf, Baden

Bauer Global Technology GmbH, Burchardstrasse 11, 20077 Hamburg
 

6.           PRZEKAZYWANIE DANYCH PEPRSONALNYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Grupa Bauer Media rezyduje tylko w krajach o odpowiednim poziomie ochrony danych. Są to kraje, w których obowiązuje GDPR lub UE wydała decyzję o adekwatności, jak np. Wielka Brytania.

Dane są przetwarzane w narzędziu SuccessFactors przez SAP. Upewniliśmy się, że ani SAP, ani żaden subprocesor SAP nie ma dostępu do danych z kraju bez odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 

7.           BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podjęliśmy niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony podanych przez Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Pracownicy HBV oraz wszystkie osoby zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązane do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz do poufnego postępowania z danymi osobowymi. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni.

8.           TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo prawo

- aby zobaczyć, jakie informacje o Tobie posiadamy zgodnie z Art. 15 RODO znanym również jako "Wniosek do dostęp do danych". W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane, jak również o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także, jeśli ma to zastosowanie, znaczących informacji o jego szczegółach;

- zgodnie z art. 16 RODO, do żądania korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas bez zbędnej zwłoki;

- zgodnie z art. 17 RODO, do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

- zgodnie z art. 18 RODO, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO;

- zgodnie z art. 20 RODO, aby otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub aby zażądać ich przekazania innemu administratorowi;

- zgodnie z Art. 7 (3) RODO, do odwołania raz udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. Skutkuje to tym, że w przyszłości nie możemy już kontynuować przetwarzania danych, które było oparte na tej zgodzie; oraz

- złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły w tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.
 

9.           ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nowe wymagania prawne, decyzje biznesowe lub rozwój techniczny mogą wymagać zmian w naszej polityce prywatności. Wówczas polityka prywatności zostanie odpowiednio dostosowana. Link w "Warunkach korzystania" z portalu kariery oraz link "Informacja o prywatności" na dole strony internetowej zawsze prowadzą do aktualnego oświadczenia o ochronie danych.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana w styczniu 2023 r.