Enriching everyday life

Karriere i Bauer Media Group 

I Bauer Media Group skaper vi innhold som gjør livene bedre for millioner av mennesker over hele Europa. Virksomheten vår omfatter alt fra trykte og digitale publikasjoner til radiostasjoner og lydunderholdning, prissammenligningstjenester for forbrukere og digitale markedsføringstjenester.  
Vi er en familieeid bedrift i femte generasjon med fokus på langsiktighet, med en forbrukerorientert tankegang som legger premissene for en stadig mer variert portefølje. Våre 15 000 ansatte har et felles mål: å levere innhold og tjenester som gjør folks hverdag bedre. 

Verdiene våre 

Lidenskap, tillit, fortreffelighet og entreprenørskap – dette er verdiene vi tror på og som definerer identiteten og kulturen vår. De er retningsgivende for hvordan vi ønsker å jobbe sammen og behandle hverandre. De er grunnlaget for alt vi gjør. Finn ut mer om verdiene og målene våre her.  


Like muligheter​​

Vi gjør alt vi kan for å sikre like muligheter for alle som er ansatt hos – eller ønsker å jobbe hos – Bauer. Vi er opptatt av likestilling, og vi jobber hardt for å tilrettelegge for underrepresenterte grupper. Uavhengig av alder, etnisitet, religiøs tro, seksuell legning, funksjonshemming eller sosioøkonomisk bakgrunn – skal alle som jobber i Bauer Media Group kunne være sitt sanne jeg på jobben.    ​

Profesjonell

Tidlig karriere

Bli med i fellesskapet vårt