Enriching everyday life

Arbeta på Bauer Media Group 

Bauer Media Group skapar underhållande innehåll som berikar livet för miljontals människor i hela Europa. Vi erbjuder allt från tryckta publikationer och onlinepublicering till radiosändningar och ljudunderhållning, prisjämförelsetjänster för konsumenter samt olika digitala marknadsföringstjänster.  
Vi är familjeägda i femte generationen och fokuserar på det långsiktiga, med ett konsumentorienterat tankesätt som vägleder oss i vår alltmer mångsidiga portfölj. Våra 15 000 medarbetare delar målsättningen att leverera innehåll och tjänster som berikar människors vardag. 

Våra värden

Passion, förtroende, kvalitet och entreprenörskap – våra värderingar är våra övertygelser som definierar vår identitet och kultur. De är våra riktlinjer för hur vi vill arbeta tillsammans och behandla varandra. De är grunden till allt vi gör.  Här kan du läsa mer om våra värderingar, vårt syfte och vårt uppdrag. 


Jämställdhet 

​Vi gör allt vi kan för att garantera jämställdhet för alla medarbetare på Bauer, oavsett om de arbetar eller vill arbeta på Bauer. Vi strävar efter jämställdhet och arbetar hårt för att skapa lika villkor för alla underrepresenterade grupper. Oavsett ålder, etnisk tillhörighet, religiös tro, sexuell läggning, funktionshinder eller socioekonomisk bakgrund - varje medarbetare på Bauer Media Group förtjänar att vara sitt sanna jag på jobbet.   

Professionellt

Tidig karriär

Gå med i vår gemenskap