Enriching everyday life

Práca pre Bauer Media Group 

V mediálnej skupine Bauer Media Group vytvárame obsah, ktorý obohacuje životy miliónov ľudí po celej Európe. Naša ponuka zahŕňa tlač a publikovanie online, rozhlasové vysielanie a audio zábavu, služby porovnávania cien pre spotrebiteľov, ako aj rôzne služby digitálneho marketingu. 
Sme rodinná firma vedená už 5. generáciou a zameriavame sa na dlhodobý horizont. Na prvé miesto kladieme spotrebiteľa a toto zmýšľanie sa odráža naprieč celým naším čoraz rozmanitejším portfóliom. Našich 15 000 zamestnancov má spoločný cieľ – poskytovať obsah a služby, ktoré obohacujú každodenný život ľudí. 

Naše hodnoty ​

Vášeň. Dôvera. Excelentnosť. Podnikanie. Naše hodnoty sú súborom presvedčení, ktoré vymedzujú našu identitu a kultúru. Vedú nás pri spôsobe, akým chceme spolu pracovať a navzájom sa k sebe správať. Sú základom všetkého, čo robíme. Ďalšie informácie o našich hodnotách, cieľoch a našom poslaní nájdete tu.  Rovnosť príležitostí

​Robíme maximum pre to, aby sme zabezpečili rovnosť príležitostí pre každého, kto pracuje alebo chce pracovať v skupine Bauer. Zaviazali sme sa k rodovej rovnosti a usilovne pracujeme na tom, aby sme vyrovnali podmienky na trhu pre nedostatočne zastúpené skupiny. Bez ohľadu na vek, etnickú príslušnosť, náboženské presvedčenie, sexuálnu orientáciu, zdravotné znevýhodnenie alebo sociálno-ekonomické zázemie – každý človek v skupine Bauer Media Group si v práci zaslúži môcť byť sám sebou.  ​

Seniorské pozície

Juniorské pozície

Pridajte sa k našej komunite